Váš specialista na aktivní dovolenou

Covidové podmínky pro cestování do Rakouska

Rakouské hranice jsou otevřené, turistické cesty do Rakouska jsou možné.

Zde jsou aktuální podmínky:

Příjezd do Rakouska:

Ohlášení: Aktuálně přestala platit povinnost zaregistrovat se před vstupem do Rakouska vyplněním Formuláře "Pre-Travel-Clearance" a potvrzení mít k dispozici elektronicky nebo vytištěné. Více informací zde.

Pravidlo 3-O (v němčině 3-G):

 • "Otestován":
  • Povinnost prokázat se negativním PCR testem do 72 hodin či antigenním testem do 48 hodin. Děti do 10 let test nepotřebují.
  • Test musí být potvrzen na autorizovaném místě na předepsaném Formuláři německy či Formuláři anglicky
 • "Očkován":
  • Povinnost mít k dispozici doklad o očkování nebo lékařské potvrzení na rakouském Formuláři německy či Formuláři anglicky, od června přednostně univerzální EU certifikát na českém Očkovacím portálu občana
   • V případě 2-dávkového schématu očkovací látky
    • po 1. dávce: min. 22 dní, max. 3 měsíce od aplikace 1. dávky
    • po 2.dávce: max. 9 měsíců od aplikace 1. dávky
   • V případě 1-dávkového schématu očkovací látky min. 22 dní, max. 9 měsíců od aplikace dávky
 • "Ozdraven":
  • Povinnost mít k dispozici lékařské potvrzení na Formuláři německy či Formuláři anglicky, a to
   • buď o prodělání nemoci v posledních 6 měsících
   • nebo o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících

Pobyt v Rakousku

 • pro pobyt není zapotřebí žádný test
 • pro využití ubytovacího či stravovacího zařízení je povinnost disponovat negativním PCR testem do 72 hodin či antigenním testem do 48 hodin. Děti do 10 let test nepotřebují. Test musí být potvrzen na autorizovaném místě na předepsaném Formuláři německy či Formuláři anglicky

Další informace

Návrat z Rakouska:

 • Povinnost před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář
 • Neočkované osoby
  • Po příjezdu do ČR podstoupit antigenní či PCR test na autorizovaném místě na území ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby výsledku testu není povinná samoizolace.
  • 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.
 • Očkované osoby
  • 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.
  • Kompletně naočkovaní v ČR mají:
   • Možnost návratu do ČR bez testu či karantény, uplynulo-li od poslední dávky min. 14 dní a max. 9 měsíců od 1. dávky
   • Povinnost prokázat se platným očkovacím certifikátem, který lze získat mj. na Očkovacím portálu občana

 

Coronavirus 01