Váš specialista na aktivní dovolenou

Covidové podmínky pro cestování do Rakouska

Rakouské hranice jsou otevřené, turistické cesty do Rakouska jsou možné.

Zde jsou aktuální podmínky:

Příjezd do Rakouska:

Ohlášení: Aktuálně přestala platit povinnost zaregistrovat se před vstupem do Rakouska vyplněním Formuláře "Pre-Travel-Clearance" a potvrzení mít k dispozici elektronicky nebo vytištěné. Více informací zde.

Pravidlo 3-O (v němčině 3-G):

 • "Otestován":
  • Povinnost prokázat se negativním PCR testem do 72 hodin či antigenním testem do 48 hodin. Děti do 10 let test nepotřebují.
  • Test musí být potvrzen na autorizovaném místě na předepsaném Formuláři německy či Formuláři anglicky
 • "Očkován":
  • Povinnost mít k dispozici doklad o očkování nebo lékařské potvrzení na rakouském Formuláři německy či Formuláři anglicky, od června přednostně univerzální EU certifikát na českém Očkovacím portálu občana
   • V případě 2-dávkového schématu očkovací látky
    • po 1. dávce: min. 22 dní, max. 3 měsíce od aplikace 1. dávky
    • po 2.dávce: max. 9 měsíců od aplikace 1. dávky
   • V případě 1-dávkového schématu očkovací látky min. 22 dní, max. 9 měsíců od aplikace dávky
 • "Ozdraven":
  • Povinnost mít k dispozici lékařské potvrzení na Formuláři německy či Formuláři anglicky, a to
   • buď o prodělání nemoci v posledních 6 měsících
   • nebo o zjištění neutralizačních protilátek v posledních 3 měsících
 • Další informace

Návrat z Rakouska:

 • Povinnost před vstupem do ČR vyplnit příjezdový formulář
 • Neočkované osoby
  Povinnost v závislosti na typu dopravy při návratu:
  • Návrat neveřejnou dopravou
   • Po příjezdu do ČR podstoupit antigenní či PCR test na autorizovaném místě na území ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby výsledku testu není povinná samoizolace.
   • 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.
  • Návrat veřejnou dopravou
   • Před zahájením cesty podstoupit antigenní či PCR test, a to max. 24 hod (antigenní), resp. 72 hod (PCR) před zahájením cesty
   • Po příjezdu do ČR podstoupit antigenní či PCR test na autorizovaném místě na území ČR, a to nejpozději do 5 dnů od příjezdu. Do doby výsledku testu není povinná samoizolace.
   • 14 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.
 • Očkované osoby
  • Kompletně naočkovaní v ČR mají:
   • Možnost návratu do ČR bez testu či karantény, uplynulo-li od poslední dávky min. 14 dní a max. 9 měsíců od 1. dávky
   • Povinnost prokázat se platným očkovacím certifikátem, který lze získat mj. na Očkovacím portálu občana
  • Naočkovaní 1. dávkou v případě 2-dávkového očkovacího schématu mají:
 • Další informace

 

Coronavirus 01