Váš specialista na aktivní dovolenou

GDPR

Ochrana osobních údajů GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Cestovní kancelář

 • má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka.
 • shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, místo trvalého pobytu, státní občanství, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, platební instrukce, údaje o případných požadavcích na určitou formu stravy – diety.

Zákazník

 • je srozuměn, že pro účely plnění společného smluvního ujednání mohou být jeho údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace objednané služby či zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní průvodci a delegáti, smluvní pojišťovny).
 • prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli).

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, jak je shora uvedeno. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. Zasílání obchodních sdělení může zákazník odvolat na příslušnou pasáž v patičce newsletteru anebo zasláním požadavku na emailovou adresu smarttravel@smarttravel.cz

Komu svůj souhlas udělujete

 • CK SMART travel, s.r.o., IČO 25494066, sídlo Blatenská 2307/111

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč

 • Prohlížíte-li si naše webové stránky, můžeme sledovat údaje o Vašem chování na webu a získáváme tak informace pro vylepšení nabídky našich služeb. Pomocí cookies nebo jiných technologií tak získáme například Vaši IP adresu a některé informace o Vašem chování na našich webových stránkách. Informace nám slouží především k tomu, abychom Vám dokázali nabídnout lepší služby co nejvíce odpovídající tomu, co hledáte. Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam
 • Přihlásíte-li se k odběru newsletterů, uchováváme Vaši emailovou adresu, jméno a příjmení. Abychom Vás mohli při komunikaci vhodně oslovit, identifikujeme z Vámi vyplněných údajů i Vaše pohlaví. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení a uchováváme po dobu 5 let. Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoli odvolat pouhým klepnutím na tlačítko pro odhlášení, které najdete v každém našem newsletteru
 • Objednáte-li si u nás zájezd či jinou službu, potřebujeme od Vás údaje nutné pro vyřízení Vaší objednávky a splnění zákonných povinností. Může to být především jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození, typ, číslo a expirace cestovního dokladu, bankovní spojení, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, emailová a doručovací adresa, údaje o Vašem zdravotním stavu (existuje-li nějaké významné omezení). Všechny tyto osobní údaje zpracováváme pouze po zákonem stanovenou dobu, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřízení Vaší objednávky. Za účelem plnění smluvního závazku musíme některé Vaše osobní údaje předat i našim dodavatelům, což jsou hlavně hotely, dopravci, letecké společnosti, delegáti.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 • V rámci naší firmy pracují s osobními daty jen pracovníci SMARTtravel, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a jsou povinni zachovávat určená bezpečnostní opatření.
 • Pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení obsahu prostřednictvím cookies a jiných technologií využíváme služeb externích zpracovatelů: Google Analytics a Google Search Console od společnosti Google Inc., Facebook Pixel společnosti Facebook Inc. Na základě Vašeho souhlasu pak předáváme některé informace reklamním a sociálním sítím provozovaným společnostmi: Seznam.cz, a.s., Facebook a Google.
 • Objednáte-li si zájezd či službu, musíme některé Vaše osobní údaje předat i našim dodavatelům, což jsou hlavně hotely, dopravci, letecké společnosti, delegáti, případně další strany zajišťující sjednané služby.

Ochrana a zabezpečení Vašich dat

Vaše data bedlivě střežíme a chráníme je v maximální možné míře. Data jsou uložena na vysoce zabezpečených serverech a pravidelně zálohována.

Jaká máte práva

 • právo na přístup k informacím, jaké údaje o Vás zpracováváme, proč a po jak dlouhou dobu, jak je archivujeme a komu předáváme. Všechny důležité body jsou obsahem této stránky, nicméně v případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte.
 • právo na změnu - domníváte-li se, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, neúplné nebo neaktuální, napište nám. Vše prověříme a bude-li třeba, dáme co nejdříve do pořádku
 • právo na výmaz údajů - na Vaše vyžádání data z naší databáze kompletně smažeme. Výjimkou jsou ty osobní údaje, které musíme evidovat, protože to po nás vyžaduje zákon (třeba údaje z cestovních smluv, účetní doklady, apod.). 
 • právo na omezení zpracování v případech, kdy z nějakého důvodu potřebujete námi evidovaná data dočasně omezit.
 • právo podat stížnost, domníváte-li se, že s Vašimi osobními údaji nezacházíme tak, jak bychom ze zákona měli. V tom případě doporučujeme obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvítáme však, pokusíme-li se nejdříve event. problém vyřešit společně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 01.06.2018