Váš specialista na aktivní dovolenou

Slevy

Máme pro vás připravenu celou řadu zajímavých slev. Jejich úplný výčet uvádíme u každého ceníku konkrétní akce. Poskytujeme:

  • Slevy vztahující se ke konkrétnímu ceníku – např. slevy pro děti, rodiny, seniory.
  • Paušální motivační slevy, jimiž zvýhodňujeme naše stálé klienty, včasné objednávky, skupinové zakázky, lékaře, učitele. 

Paušální motivační slevy

Motivační sleva platí na všech akcích v katalogu s přesným termínem a cenou, u kterých je na tyto slevy v tabulce pod ceníkem uveden příslušný odkaz. Nevztahuje se na zakázky „šité na míru“ a na skipasy.

Motivační sleva se odečítá od základní ceny. Základní cenou je cena uvedená v ceníku dané akce snížená o slevy pod ceníkem. Eventuální příplatky se do základní ceny nezapočítávají.

Motivační slevu u nás uplatněte při objednávání resp. úhradě akce, naši pracovníci si pouze ověří oprávněnost vašeho požadavku. Neuplatněním slev při koupi ztrácíte nárok na jejich pozdější přiznání.

Paušální slevy A, B, C lze sčítat do limitu 5%, max 500 Kč/os. Ostatní níže uvedené slevy nelze navzájem kombinovat.

Získáte ji, pokud jste se zúčastnili některé z akcí SMART travel během posledních 2 let.
Stačí do objednávky uvést název akce, termín a kód.

Získáte ji při společné objednávce aspoň 10 osob.
Klient, který objednávku sjednává, je garantem za celou skupinu a zodpovídá za veškeré poskytnuté údaje o ostatních účastnících i za platby všech objednaných služeb.
Na 35 platících 1 místo zdarma.

Vážíme si učitelů, kteří se starají o duševno našich dětí.
Bude-li se jim dílo dařit, vyjdou ze škol rozumní a moudří lidé.
A takoví lidé dobře vědí, že cestovat se SMART travel je dobrá volba.
Sleva se vztahuje na osoby v aktivní službě a na přímé rodinné příslušníky, uvedené v objednávce (tj. manžel, tatínek, syn. Nikoli už babička, vnuk, strýc, bratranec…). Slevu poskytneme proti potvrzení zaměstnavatele nebo jinému dokladu.

Vážíme si lékařů, jejichž posláním a mnohdy nelehkým úkolem je udržet naši populaci zdravou.
Bude-li zdravá, může cestovat.
Bude-li cestovat, SMART travel je jí k službám.
Sleva se vztahuje na osoby v aktivní službě a na přímé rodinné příslušníky, uvedené v objednávce (tj. manžel, tatínek, syn. Nikoli už babička, vnuk, strýc, bratranec…). Slevu poskytneme proti potvrzení zaměstnavatele nebo jinému dokladu.

Sleva je konečná, nelze ji kombinovat s jinými typy výše uvedených motivačních paušálních slev.

Držitelům věrnostní karty SNOWcard časopisu SNOW poskytneme slevu 5% s limitem 500 Kč.
Sleva je konečná, nelze ji kombinovat s jinými typy výše uvedených motivačních paušálních slev.

Držitelům věrnostní karty HIKOklubu firmy HIKOsport poskytneme slevu 5% s limitem 500 Kč.
Sleva je konečná, nelze ji kombinovat s jinými typy výše uvedených motivačních paušálních slev.