Váš specialista na aktivní dovolenou

Rumunsko - hory a kláštery Drákulovy Transylvánie

 • Cena na dotaz
 • Rumunsko

V posledních letech zaznamenalo Rumunsko prudký turistický rozvoj. Už se nemusíte obávat prázdných obchodů, rozbitých silnic a obtěžování místních obyvatel. Naopak budete překvapeni, že se v Rumunsku domluvíte německy i anglicky, že všechna turistická centra jsou přístupná po nových silnicích s moderními benzínovými stanicemi, jsou dobře vybavená s fungujícími službami a hotely jsou na velmi slušné úrovni. Ceny v restauracích se pohybují jen o něco málo výše než u nás, takže vám nic nebrání si tu dovolenou pěkně užít!

Program

 • 1-2. den:

  Dopoledne odjezd z ČR přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska, návštěva proslulého „Veselého hřbitova“ (UNESCO) v Sapintě, procházka živým „skanzenem“, nejstaršího a údajně i nejhezčí dřevěný kostelík v obci Ieud.

 • 3. den:

  výlet po jižní BUKOVINĚ, cestou návštěva malovaných klášterů VORONET, kte rý je též nazýván Sixtinskou kaplí východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera HUMOR, dále prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldávie, kláštera NEAMT, seznámení s životem místních popů

 • 4. den:

  "poctivá“ celodenní turistika národním parkem v pohoří CEAHLAU, možnost výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1 904 m) nebo kratší pěší procházka k vodopádu DURATOIDEA či k turistické chatě FINTINALE,

 • 5. den:

  Přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300 m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU, fak ultativně projížďka na loďce po jezeře.

 • 6. den:

  Návštěva solných dolů v PRAIDU a vycházka do rezervace solného krasu vytvořeného říčkou Corund, odpoledne relaxační koupání v jedinečném heliotermálním jezeře Lacu Ursu.

 • 7. den:

  Přejezd do „perly Karpat“, horského střediska SINAIA, přes středověké město SIGHISOARA (dal ší perla UNESCO) s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Pak cestou navštívíme jeden z opevněných kostelů transylvánských „Sasů“ ve vesnici SASCHIZ (UNESCO). V podvečer nás čeká krátká zastávka ve městě BRAŠOV, prohlídka historického jádra.

 • 8. den:

  Krátký přejezd do sousedního BUSTENI - horské městečko ležící v blízkosti nejvyšších „útesů“ Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2 200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant túr dle náročnosti, pěší túra do soutěsky IALOMITA s návštěvou stejnojmenné jeskyně a kláštera, případně až k jezeru BALBOCI nebo výstup na nejvyšší vrchol pohoří Bucegi OMUL (2 505 m), odkud se nabízejí daleké výhledy. Zpět na Babele a lanovkou (pro zájemce pěšky) do Busteni nebo lanovkou do Sinaii.

 • 9-10. den:

  Dopoledne procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU a na královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, ležící v anglickém parku, odpoledne přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN.

 • Večer odjezd na cestu domů přes Maďarsko a Slovensko, dopoledne příjezd do ČR

Drákulův hrad Bran
Drákulův hrad Bran
 • Možnost dopravy busem
 • Se stravováním, bez kuchyňky

Ubytování, stravování a doprava

Ubytování a stravování: turistické hotely, 2-lůž. pokoje, sprcha/WC na patře. Místní polopenze

 

Doprava: zájezdový autobus

Odjezdová místa: Brno, Hradec Králové, Jihlava, Pardubice, Poděbrady, Praha, Bratislava, svoz Svitavy, svoz Litomyšl, svoz Vysoké Mýto, Břeclav

V tuto chvíli nemáme pro tento zájezd připraven konkrétní termín.

Pro skupinu zájemců jej však na požadavek rádi zorganizujeme.

Zde je odkaz na aktuální zájezdy s podobným programem

 • Doprava busem

 • 7x ubytování

 • 7x polopenze

 • Vedoucí zájezdu

 • 1-lůž. pokoj: 3300 Kč

 • Kompletní cestovní pojištění (léčebné výlohy a asistence, odpovědnost, úraz, karanténa, zavazadla, storno):

 • ..........KPC: 45 Kč/os.den
 • ..........připojištění karantény v zahraničí Covid: v ceně kompl. cest. pojištění

Poptávkový formulář

Doprava
Stravování
Ubytování/Služba
Vaše další přání a požadavky:

Kontaktní údaje

jméno a příjmení
město
e-mail
telefon

Prosím zkontrolujte si správnost Vaší e-mailové adresy. Pokud nedostanete potvrzovací automatický e-mail, byla adresa zadaná špatně a nabídku Vám pak nebudeme moci doručit.